<>

Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Preparatorsko-restauratorski odjel

Restauratorsko-preparatorska radionica za tekstil

Restauratorsko-preparatorska radionica za tekstil zadužena je za zaštitu tekstilne građe koja čini veći dio fundusa Muzeja. Uključuje pregled stanja predmeta, provođenje preventivne konzervacije te konzervatorsko - restauratorske zahvate. Ona je podrška Muzeju u izlaganju, interpretaciji i očuvanju zbirki za buduće generacije.

Osnovni principi zaštite su:
* preventivna konzervacija koja je najvažniji segment zaštite muzejskih zbirki. Povoljni mikroklimatski uvjeti u depou, na izložbi ili kod transporta temelj su za opstojnost zbirki. Sustavnom brigom o građi čišćenjem i korištenjem neškodljivih materijala kod deponiranja, uz povoljne mikroklimatske uvjete, usporava se proces degradacije predmeta.
* pri izboru konzervatorsko – restauratorskog zahvata primjenjuju se etičke odrednice koje uključuju minimalne intervencije, korištenje reverzibilnih metoda i materijala te dokumentiranje svih faza rada na predmetu. Svakom predmetu se pristupa pojedinačno, a o zahvatu odlučuje tim koji uključuje kustosa zbirke i restauratore. Osim djelovanja koja restaurator poduzima direktno na predmetu, važno je naglasiti istraživačke radove tijekom zahvata, koji pridonose boljem razumijevanju predmeta i zbirke.

Muzej od osnutka 1919. zapošljava osoblje koje brine o predmetima. Nakon renoviranja zgrade 1972. osnovane su restauratorske radionice te je povećan i broj stručnih osoba zaduženih za poslove zaštite.

Djelatnice:
Mihaela Grčević, restauratorica, voditeljica Radionice
Jasminka Vujičić, viša preparatorica
Ljiljana Vilus Japec, viša preparatorica
Marijana Najjar, viša preparatorica


Restauratorsko-preparatorska radionica za drvo, keramiku, kamen i metal

Opseg poslova u Radionici obuhvaća preventivnu zaštitu, konzervaciju i složene restauratorske zahvate na predmetima izrađenima od drveta, keramike, kamena i metala. U cilju što bolje zaštite građe intervencije koje se izvode na pojedinim predmetima prethodno se planiraju s nadležnim kustosom – voditeljem određene zbirke – ovisno o vrsti materijala, stanju predmeta, odnosno kategorizaciji oštećenja. U Radionici se također, u svrhu očuvanja izvorne forme, izrađuju kalupi i gipsani odljevi muzejskih predmeta sklonih brzom propadanju (npr. obredna peciva).

Osim primarnih, opseg poslova u Radionici uključuje izradu različitih dekorativnih i pomoćnih tehničkih elementa, kao i opću tehničku podršku za potrebe povremenih domaćih i gostujućih izložbi.

U sklopu pedagoške djelatnosti Muzeja, voditelj povremeno održava edukativne radionice modeliranja u glini i na lončarskom kolu.

Djelatnici:
Marko Gašparić, restaurator, voditelj Radionice
Domagoj Kačan, restaurator
Juraj Zoričić, preparator


Upute za čuvanje etnografskih zbirki