Organizacija zbirki

Zbirka suvenira

Zbirka sadrži suvenire iz Hrvatske, ali i iz ostalih krajeva svijeta (528 inventarnih brojeva). Predmeti su dijelom pristizali kao donacije građana koji su prilikom svojih putovanja kupovali suvenire, a dijelom su zastupljeni predmeti koji interpretiraju elemente hrvatske tradicijske kulture. U oba su slučaja najviše prisutne lutke u narodnim nošnjama.

Premda je uobičajeno shvaćanje suvenira kao predmeta namijenjenih turistima, važno je reći da suvenire izrađene u Hrvatskoj kupuje i domaće stanovništo, što ukazuje na njihov odnos prema baštini što je osnova za buduće popunjavanje Zbirke.