<>

Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Dokumentacija

Osnivanje i djelokrug

Etnografski muzej jedna je od rijetkih muzejskih ustanova koja je ubrzo po osnivanju, 1919. godine, utemeljila prve dokumentacijske fondove i zbirke. Dokumentacija Muzeja obuhvaća stručno i znanstveno gradivo vezano uz zbirke predmeta i terenski rad i arhivsko gradivo vezano uz osnivanje Muzeja i njegov razvoj. Vladimir Tkalčić, prvi kustos Muzeja, objedinio je muzeološki, historiografski i etnografski pristup građi i uveo u muzejsku dokumentaciju prve evidencije o muzejskoj građi i terenskim istraživanjima. Osim brige za predmete, muzejski djelatnici svojim djelovanjem stvaraju i nove kulturne vrijednosti. Odjel Dokumentacije prikuplja i čuva rezultate tog rada. Osim izložbene djelatnosti, dokumentacija prati muzejske akcije, događanja i edukativnu aktivnost.


Dokumentacijski fondovi i zbirke

Pri osnivanju Muzeja u fundus je ušlo više etnografskih zbirki koje su obuhvatile nacionalnu i izvaneuropsku građu. Danas muzejske zbirke broje preko 85.000 predmeta. Zbirka zapisa vezana uz građu osnovno su stručno i znanstveno dokumentacijsko gradivo. Gradivo koje pomaže pri interpretaciji muzejskih predmeta je i zbirka slikovnih i zvučnih zapisa (negativi, dijapozitivi, fotografije, etnografski filmovi, fonografske snimke,) nastala početkom 1920-ih na terenskim istraživanjima. Zbog svoje vrijednosti ti zapisi postali su kulturno dobro. Zahvaljujući današnjoj tehnologiji multimedijalni zapisi koji su se kvalitetom zapisa i komunikacijskim mogućnostima nametnuli svijetu, također se koriste i u muzejskoj djelatnosti i i čuvaju se kao izvor podataka. Muzejska zbirka audio vizualnih zapisa broji preko 80.000 jedinica. Od prvih dana djelovanja Muzeja sve muzejske aktualnosti, posebice izložbene, medijski su praćene. Hemeroteka danas broji preko 17.000 članaka, objavljivanih u novinama i u drugim publikacijama.


Dokumenti relevantni za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Cjenik usluga uvida u muzejsku građu i dokumentaciju Etnografskog muzeja
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju
Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije


Informacije i kontakt

mr. sc. Aleksandra Vlatković, viša kustosica dokumentaristica
Voditeljica dokumentacijskih fondova
T +385 (0)1 4826 220
E avlatkovic@emz.hr

Matija Dronjić, viši kustos
Voditelj audiovizualnih fondova
T +385 (0)1 4826 220
E matija@emz.hr