Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Etnološka istraživanja

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju započetu 1934. izdanjem muzejskog zbornika Etnološka istraživanja i građa, godišnjak zagrebačkog Etnografskog muzeja – Etnološka istraživanja – objavljuje stručne i znanstvene članke s područja etnografije, etnologije i kulturne antropologije, muzeologije te srodnih humanističkih i društvenih znanosti. Posljednjih nekoliko godina časopis se sve više usmjerava na specifične teme vezane uz djelovanje muzeja u suvremenom društvu.

Objavljuju se radovi domaćih i stranih autora, u cijelosti dvojezično. Svi znanstveni i stručni članci recenziraju se i kategoriziraju prema uputama UNESCO-a (PGI – 83/WS/10, Pariz, 1983.) kao:
* izvorni znanstveni rad
* prethodno priopćenje
* pregledni rad
* stručni rad
* izlaganje sa znanstvenog skupa.

Etnološka istraživanja, časopis zagrebačkog Etnografskog muzeja, referiran je u Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Izdavač
Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb
Hrvatska
www.emz.hr

Za izdavača
Goranka Horjan

Glavna urednica
Željka Petrović Osmak

Uredništvo:
Silvio Braica (Split), Marija Mesarić (Koprivnica), Ivona Orlić (Pazin), Olga Orlić (Zagreb), Željka Petrović Osmak (Zagreb), Marija Živković (Zagreb)

Međunarodno uredničko vijeće
Svetlana Bajić (Sarajevo), Miklós Cseri (Szentendre), Pauline Greenhill (Winnipeg), Wolfgang Gürtler (Eisenstadt), Hanneleena Hieta (Turku), Jadran Kale (Šibenik), Vesna Marjanović (Beograd), Viatcheslav Roudnev (Moskva), Inja Smerdel (Ljubljana), Rastislava Stoličná (Bratislava), Goran Pavel Šantek (Zagreb), Žarko Španiček (Požega), Maja Štambuk (Zagreb), Laurier Turgeon (Quebec City), Žarka Vujić (Zagreb)

Prijevodi na engleski jezik
Lučana Banek

Lektura
Ivana Kurtović Budija, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

UDK, DOI i ključne riječi
Irena Kolbas

Dizajn naslovnice i knjižnog bloka
Nikolina Jelavić-Mitrović

Računalni slog
Krunoslav Vilček

Adresa izdavača
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb
Hrvatska
www.emz.hr
ei@emz.hr

Tisak
Printera Grupa, Sveta Nedjelja, prosinac 2019.

Naklada
100 primjeraka

Cijena pojedinog primjerka: 80 kn

***
Etnološka istraživanja izlaze jednom godišnje.
Mišljenja autora ne odražavaju nužno gledišta uredništva.

Etnološka istraživanja, časopis zagrebačkog Etnografskog muzeja, referiran je u Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Časopis je dostupan u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Muzeja te na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske (Hrčak).

Izdanje časopisa omogućeno je sredstvima Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Etnografski muzej
UDK 39(497.5)(05)
ISSN 0351-4323 (Tisak)
ISSN 1847-6198 (Online)
DOI https://doi.org/10.32458/ei

Upute autorima
Impressum

Ključni naslov: Etnološka istraživanja (Online)
Skraćeni ključni naslov: Etnol. istraž. (Online)

Učestalost
Časopis izlazi jednom godišnje

Početna godina postavljanja na mrežu
2003.

Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Etnološka istraživanja 25Etnološka istraživanja 24Etnološka istraživanja 23Etnološka istraživanja 22Etnološka istraživanja 21Etnološka istraživanja 20Etnološka istraživanja 18-19Etnološka istraživanja 17Etnološka istraživanja 16Etnološka istraživanja 15Etnološka istraživanja 14Etnološka istraživanja 12-13Etnološka istraživanja 11Etnološka istraživanja 10Etnološka istraživanja 9Etnološka istraživanja 8