Kontakt

Etnografski muzej
Trg Mažuranića 14
10000 Zagreb

T+385 (0)1 4826 220
E emz@emz.hr

Radno vrijeme

Utorak - subota: 10,00 - 18,00 sati
Nedjelja: 10,00 - 13,00 sati
Ponedjeljkom, državnim praznicima i blagdanima Muzej je zatvoren za posjetitelje.

Ulaznice

CIJENA ULAZNICE

Odrasli individualno: 20 kuna
Odrasli grupno (min. 15 osoba): 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici individualno: 15 kuna
Učenici, studenti, umirovljenici grupno (min. 15 osoba):
10 kuna
Obiteljska ulaznica (roditelji s djecom):
40 kuna

GRATIS ULAZNICE

Djeca do pet godina starosti; članovi Hrvatskog etnološkog društva, Hrvatskog muzejskog društva, Hrvatskog društva likovnih umjetnika, ICOM-a;
studenti etnologije i kulturne antropologije (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Zadru), studenti Tehnološko-tekstilnog fakulteta; učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna; društveno osjetljive skupine (pacijenti psihijatrijskih klinika, osobe s invaliditetom i poteškoćama u kretanju, osobe s intelektualnim poteškoćama); hrvatski branitelji; nezaposleni državljani Republike Hrvatske; novinari.

Etnografski muzej zadržava pravo zahtjeva za predočenjem odgovarajuće isprave prilikom izdavanja gratis ulaznice.

Radionice

Radionice iz redovne ponude:
Djeca: 15 kuna
Odrasli: 25 kuna
Obiteljska: 40 kuna

Specijalizirane radionice: cijena se formira prema obimu i vrsti usluge.

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Stručna vodstva

Stručna vodstva organiziraju se kroz stalni postav i povremene izložbe za grupe i pojedince.

Na hrvatskom jeziku: 100 kuna
Na engleskom jeziku: 150 kuna

Informacije i najave na edukacija@emz.hr.

Pristup

Uz prethodnu najavu, pristup osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti moguć je pokretnom rampom nagiba izvan standarda.

Javna nabava

Izjave o sukobu interesa

Temeljem čl. 75 do čl. 83 Zakona o javnoj nabavi ( NN 120/16) Etnografski muzej kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa:

MUZEOPLAN, obrt za razvojne baštinske projekte
Hižakovec 2/1
49240 Donja Stubica
OIB: 06694122581

NIKTUS travel d.o.o.
Antuna Augustinčića 13
49217 Krapinske Toplice
OIB: 23203935846

KULTUR-NIK produkcija j.d.o.o.
Karlovačka cesta 66
10020 Zagreb
OIB: 34641275679

Ravnateljica Etnografskog muzeja:
Izjava o sukobu interesa - Goranka Horjan
Članovi upravnog vijeća:
Izjava o sukobu interesa - Vinko Ivić
Izjava o sukobu interesa - Ljiljana Perišić
Izjava o sukobu interesa - Nikola Tuškan
Izjava o sukobu interesa - Aleksandra Vlatković
Izjava o sukobu interesa - Ljiljana Vilus Japec
Opunomoćenici ravnateljice Etnografskog muzeja:
Izjava o sukobu interesa - Iris Biškupić Bašić
Izjava o sukobu interesa - Danijela Križanec-Beganović
Izjava o sukobu interesa - Ivana Lušić
Izjava o sukobu interesa - Hrvoje Sešek

Otvoreni natječaji
Zaštitni radovi na muzejskoj građi (fumigacija, dezinsekcija, deratizacija)
https://ejednostavnanabava.zagreb.hr/Nabava

Zatvoreni natječaji
2021.
Građevinsko – obrtnički i instalaterski radovi na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ Evidencijski broj nabave: 023–011–1–2020–EMV (natječaj je proveo Ured za javnu nabavu Grada Zagreba putem EOJN–a)
Usluge stručnog nadzora građenja na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ Evidencijski broj nabave: 023–011–4–2020–EMV (natječaj je proveo Ured za javnu nabavu Grada Zagreba putem EOJN–a)
Usluge upravljanja projektom gradnje u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2020.
Pružanje usluga upravljanja i administracije projektom u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Pružanje usluga organizacije konferencija u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Usluga izrade promotivnih materijala i oglašavanja u sklopu Projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2016.
Natječaj za izradu projektne dokumentacije za uređenje krovišta i pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu
Projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta rekonstrukcije uličnog i dvorišnog pročelja zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu
Projektni zadatak za izradu izvedbenog projekta održavanja krovne konstrukcije sa pokrovom i podgledom zgrade Etnografskog muzeja u Zagrebu

Ugovori

2021.
Ugovor o izvođenju građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova i postavljanje taktilnih traka i ploča za slijepe i slabovidne u okviru projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama stručnog nadzora građenja nad izvođenjem građevinsko – obrtničkih i instalaterskih radova na projektu „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama upravljanja projektom gradnje „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama projektantskog nadzora „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2020.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.2.2.06.0001. „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“
Ugovor o pružanju usluga upravljanja i administracije projektom „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o pružanju usluga organizacije konferencija „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.
Ugovor o uslugama izrade promotivnih materijala i oglašavanja „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“ KK.06.2.2.06.0001.

2017.
Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dviju zgrada i izradu novog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu (Trg Mažuranića 14 i Kačićeva 9/2)
Aneks Ugovora (evidencijski br. 009-077-1-2016-EVV)

Registar ugovora

Registar ugovora za 2020. godinu
Registar ugovora za 2019. godinu
Registar ugovora za 2018. godinu
Registar ugovora za 2017. godinu
Registar ugovora za 2016. godinu
Registar ugovora za 2015. godinu

Planovi javne nabave / Financijski planovi

Odluka o 4. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Odluka o 3. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjenama Plana nabave za 2020. godinu (15.7.2020.)
1. izmjene Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu
Financijski plan za 2020. godinu

Izmjena Financijskog plana za 2019. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu

Rebalans Finacijskog plana za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Izmijenjeni Plan nabave za 2018. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Financijski plan Etnografskog muzeja za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2014. godinu
Plan nabave za 2013. godinu
Plan nabave za 2012. godinu

Odluke
Odluka o imenovanju osobe zadužene za provođenje postupka javne nabave (Jerka Perica)