dr.sc. Zvjezdana Antoš

muzejska savjetnica

Muzejska savjetnica i voditeljica zbirke pokućstva, kućnog inventara i slika u Etnografskom muzeju u Zagrebu od 1995. godine. Doktorirala muzeologiju (2012) s temom: “Uloga europskih etnografskih muzeja u suvremenim procesima globalizacije”, magistrirala muzeologiju (2002) s temom: ”Uloga multimedija u muzejima s osvrtom na praktično iskustvo u Etnografskom muzeju u Zagrebu”, diplomirala etnologiju i povijest (1991) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Područje rada i istraživanja usmjerila je na znanstveno istraživanje suvremenih tema s područja etnologije/kulturne antropologije poput stanovanja, karnevala, glazbe i identiteta, svakodnevne kulture i vizualne antropologije. Aktivno sudjeluje u istraživanju suvremenih muzeoloških tema poput uporabe novih medija u muzejima, muzeji i politika, muzeji i inovacije, muzeji i globalizaija i sakupljanje sadašnjosti.

Autorica je brojnih izložbi (27) koje su bile postavljene u Etnografskom muzeju u Zagrebu i koje su gostovale u Etnografskim muzejima u Austriji, Argentini, Bugarskoj, Finskoj, Italiji, Makedoniji, Njemačkoj i Sloveniji. Kordinatorica je za Hrvatsku tri projekta financirana sredstvima EU (2007-2012), autorica i urednica izložbenih kataloga, multimedijskih izdanja, etnografskih filmova, muzejske web stranice (2004-2013).

Organizatorica je međunarodnih konferencija etnografskih muzeja (2006, 2009, 2013, 2014). Objavila je 55 radova u domaćim i inozemnim publikacijama i autorica je knjige “Europski etnografski muzeji i globalizacija”, Muzeologija 47, Zagreb, MDC 2010.

Nacionalna je korespodentica Europskog muzejskog foruma od 2010., nacionalna je korespodentica Foruma slavenskih kultura od 2011., članica je znanstvenog vijeća MUCEM-a (Muzeja mediteranskih kultura i civilizacija) u Marseillesu za izložbu o “Karnevalu”(2011-2014), članica je Kulturnog vijeća za međunarodnu suradnju MKRH (2012-2015), članica je međunarodnog odbora ICOM-ovog ICME (Komiteta za etnografske muzeje) i blagajnica (2007-2016), članica međunarodnog odbora Škole muzeologije u Celju (2007-2011) te blagajnica i dopredsjednica Hrvatskog etnološkog društva (2004-2009).

Organizatorica je Konferencije ICOM-ovog ICME (Komiteta za etnografske muzeje) “Muzeji i inovacije” u Zagrebu 2014.