Mihaela Grčević

restauratorica, voditeljica Radionice za tekstil

Restauratorica tekstila i voditeljica restauratorsko-preparatorske radionice za tekstil Etnografskog muzeja u Zagrebu od 2009. godine.

Diplomirala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje višeg dizajnera za tekstil i odjeću (1998.), te zvanje magistre inženjerke tekstilnog i modnog dizajna (2013.). Na dodatnom dodiplomskom studiju muzeologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu diplomirala na temu zaštite i konzervatorsko-restauratorskih radova na povijesnim zastavama (2005.).

U Hrvatskom restauratorskom zavodu na Odijelu za restauriranje tekstila zaposlena od 1999.-2009. Stručno zvanje višeg restauratora tehničara stječe 2006. Radeći kao dio tima te samostalno kao voditeljica radova stekla je višegodišnje iskustvo restauracije i konzervacije na predmetima crkvenog ruha, građanskog ruha, narodne nošnje, povijesnih zastava i dr.

Dolaskom u Etnografski muzej nastoji prezentirati i promovirati rad Radionice za tekstil te pratiti suvremene metode zaštite, konzerviranja i restauriranja tekstila.

Objavljuje stručne radove u muzejskom godišnjaku „Etnološka istraživanja“ (2012.-). Objavila stručni rad u zborniku s 15. skupa Arhivi, muzeji i knjižnice „Od kurativne zaštite do interventnog zahvata na etnografskom tekstilu“ (2011.). Sudjeluje na „Susretima sekcije restauratora i preparatora Hrvatskog muzejskog društva“ s poster prezentacijama o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim radovima (2010-). Prisustvuje skupovima o zaštiti povijesnog tekstila u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda (2007.-).