mr.sc. Irena Kolbas

knjižničarska savjetnica – viša kustosica, voditeljica Knjižnice Etnografskog muzeja

Rođena sam 1955. godine u Zagrebu gdje sam završila osnovnu školu, gimnaziju, diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine, grupe Indologija i Etnologija (obje kao A grupe).

Magistrirala sam 1996. godine na istom fakultetu iz opće lingvistike i temom iz klasifikacije jezika: Problemi klasifikacije jezika s osobitim obzirom na indoarijske jezike.

Od 1977. do 1995. godine radila sam u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici na raznim poslovima, zadnjih deset godina u Odsjeku za klasifikaciju i sadržajnu obradu građe gdje sam se bavila i tezaurusima i radila kao mentor studentima za kolegije iz klasifikacije i predmetne obrade građe.

1995. godine sam počela raditi u Etnografskom muzeju kao voditeljica knjižnice. Od početka rada u muzeju radila sam na suradnji baštinskih ustanova: arhiva, knjižnica i muzeja u okviru Seminara Arhivi, knjižnice muzeji, gdje sam bila u organizacijskom odboru, vodila više radionica i održala par predavanja koja su kasnije i objavljena.

Četiri sam godine bila jedna od urednica časopisa Etnološka istraživanja, za broj 9 iz 2003. sam bila glavna urednica časopisa.

Uz osnovno zanimanje, interesi su mi izrada tezaurusa, konceptualna lingvistika, pragmalingvistika, urbana etnologija, muzealizacija nematerijalne baštine, i drugo.

Od 1996. godine do danas sam radila na više istraživačkih projekata Etnografskog muzeja.

Zadnjih se godina uz ostale poslove, bavim istraživanjima stereotipa kao vrlo propulzivne teme zadnjih petnaestak godina u raznim područjima znanosti. To istraživanje je rezultiralo izložbom Vic o plavuši: Stereotipi u kojima živimo, koja je otvorena u Etnografskom muzeju u Zagrebu 22. 10. 2013. i trajat će do 17. 10. 2014. godine. Izložba je popraćena i katalogom na hrvatskom i engleskom jeziku.

Odabrani radovi